Jak podejmowane są decyzje?

W naszej Radzie Rodziców fundusze są wydawane zgodnie z regulaminem. Wydatki i wpływy są w pełni jawne i dostępne dla każdego członka Rady Rodziców w każdej chwili, a na życzenie dla każdego z rodziców naszej szkoły.

  1. Wszystkie wydatki powyżej 300zł muszą zostać wcześniej zatwierdzone uchwałą (dokładna kwota oraz rodzaj wydatku) – tj. muszą zostać przegłosowane przez Radę Rodziców.
  2. Do 300zł wydatki mogą zostać dokonane przez łączne działanie dwóch członków prezydium rady jednakże muszą oni niezwłocznie poinformować o tym pozostałych.
  3. Wydatki są dokumentowane
  4. Prowadzimy odrębne konto bankowe. W miarę możliwości otwieramy na nim lokaty.
W związku z tym, iż na sposób wydawania tych środków mają wpływ przedstawiciel klas – prosimy aby wybierać osoby, które mogą przychodzić na zebrania RR, i które będą dobrze reprezentowały głos danej klasy.

Środki ze zbiórki, pikniku oraz z lokat w ubiegłym roku zostały wydane na następujące cele:

– doposażenie pracowni językowych
– zakup atlasów geograficznych
– ziemia i kwiaty na świetlicę
– szkolne akwarium dofinansowanie
– lody na Dzień Dziecka
– koszty pikniku
– zwrot dla klasy z największą wpłatą (50%)
– w bieżącym roku sfinansowaliśmy również trzy oczyszczacze

Szczegółowe kwoty oraz kwoty wpłat zostały przesłane do wszystkich członków RR oraz przesyłamy je Waszym skarbnikom klasowym.

Jak RR wydaje pieniądze?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *