Zgodnie z przepisami do Rady Rodziców każda klasa deleguje jednego przedstawiciela.

W roku 2018/19 prezydium do prezydium Rady zostali wybrani:

  • Anna Jakubiak
  • Barbara Przyborowska
  • Grzegorz Pociecha
  • Maciej Kraus

Począwszy od tego roku, Rada Rodziców będzie podejmować uchwały również elektronicznie – co powinno znacznie usprawnić działania.