Poprawa bezpieczeństwa dzieci w naszej szkole

W związku z doniesieniami o niebezpiecznych incydentach jakie miały miejsce w naszej dzielnicy: „Kraków. Podejrzany mężczyzna zaczepił dwie dziewczynki w okolicy Młynówki Królewskiej” https://gazetakrakowska.pl/krakow-podejrzany-mezczyzna-zaczepil-dwie-dziewczynki-w-okolicy-mlynowki-krolewskiej/ar/13502713 Poprosiliśmy Dyrekcję szkoły o poruszenie tego tematu przez wychowawców z naszymi dziećmi; ponadto poprosiliśmy o zorganizowanie