Korespondencję pisemną prosimy kierować na adres Szkoły Podstawowej nr 32 w Krakowie z dopiskiem „Rada Rodziców”

Nasz email: rada@szkola32.pl

Proponujemy też kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami wybranymi w Państwa klasie.