Aktualny Regulamin Rady Rodziców

Podstawa prawna działalności Rady Rodziców:

  1. Ustawa o Systemie Oświaty – Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 04.256.2572 ze zm.)
  2. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty – Ustawa z 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 07.80.542)