Wpłaty na Radę Rodziców

Zachęcamy do wpłat na fundusz rady rodziców. Prosimy o wpłaty na konta "klasowe" z dopiskiem "Rada Rodziców"

Zobacz co chcemy zrobić w tym roku

Aktualności

Czym się zajmujemy?

Rada rodziców w naszej szkole jest przede wszystkim reprezentantem głosu rodziców w społeczności szkolnej - stanowimy organ doradczy.

Rada Rodziców nie podejmuje decyzji o prowadzeniu placówki szkolnej - może jednak zwracać się z opiniami i wnioskami do Dyrekcji placówki.

Zależy nam również aby wspomagać działalność szkoły poprzez organizację wydarzeń oraz finansowanie wybranych celów służących ogółowi uczniów placówki.

Nasza działalność w roku ubiegłym

W roku ubiegłym udało nam się zrealizować następujące cele:
  • Organizacja pikniku - piknik odwiedziło około 300 osób, zebraliśmy bardzo pozytywne opinie od uczestników imprezy
  • Przygotowanie projektu do Budżetu Obywatelskiego
  • Zakup pomocy naukowych
  • Lody na dzień dziecka
  • Rozliczenia grupowego zakupu podręczników
  • Rozliczenia konkursów ogólno-szkolnych m.in. Kangur, Matlandia, Olimpusek
  • Zakup ziemi i roślin

  • Ponadto dzięki środkom zebranym w ramach 1% oraz zebranym wpłatom mogliśmy współfinansować doposażenie sal, wymianę wykładziny w szatni oraz zakup kamer do monitoringu.