Wpłaty na Radę Rodziców

Zachęcamy do wpłat na fundusz rady rodziców. Prosimy o wpłaty na konta "klasowe" z dopiskiem "Rada Rodziców"

Zobacz co chcemy zrobić w tym roku

Aktualności

Czym się zajmujemy?

Rada rodziców w naszej szkole jest przede wszystkim reprezentantem głosu rodziców w społeczności szkolnej - stanowimy organ doradczy.

Rada Rodziców nie podejmuje decyzji o prowadzeniu placówki szkolnej - może jednak zwracać się z opiniami i wnioskami do Dyrekcji placówki.

Zależy nam również aby wspomagać działalność szkoły poprzez organizację wydarzeń oraz finansowanie wybranych celów służących ogółowi uczniów placówki.

Prowadzimy również aktywny dialog z władzami dzielnicy i miasta, pokazując potrzeby szkoły i wspólnie pracując na ich rozwiązaniem.