W aktualnym roku szkolnym chcemy zrealizować następujące cele:

  • Stworzyć narzędzie, które pozwoli rodzicom systematycznie przekazywać informacje zwrotne dla nauczycieli;
  • O ile warunki sanitarne pozwolą – ponownie zorganizować szkolny piknik;
  • Ponownie zawalczyć o budżet obywatelski na rozwój infrastruktury rekreacyjnej wokół szkoły;
  • Wpierać szkołę w aktywizacji sportowej dzieci;
  • Wpierać szkołę w działaniach mających na celu wyrównanie szans oraz pobudzenie wrażliwości społecznej dzieci.

Oprócz powyższych celów będziemy monitorować sprawy naszej szkoły toczące się w instytucjach miejskich tj.:

  • Długofalowe działania mające na celu powiększenie ilości dostępnych sal
  • Monitoring i lobbing w sprawie budowy sali gimnastycznej

Więcej o tym w jaki sposób RR wydaje pieniądze oraz jak rozliczane są środki można przeczytać tutaj